Ustawa o kredycie hipotecznym. Nowe przepisy weszły w życie 15.07.2017r.

  • 0

Ustawa o kredycie hipotecznym. Nowe przepisy weszły w życie 15.07.2017r.

Category : Ważne

Od wejścia w życie nowych przepisów kredytów hipotecznych mogą udzielać tylko instytucje podlegające nadzorowi KNF. Pośrednictwem w udzielaniu kredytów w myśl ustawy, mogą zajmować się certyfikowani pośrednicy lub ich agenci.


Leave a Reply

Archiwa